laminate floor covering

Plastik Üretimi Teknik Danışmanlığı

 

  Yükselen Plastik olarak: 

  -Yeni plastik enjeksiyon tesis kurulumu, 

  -Mevcut plastik enjeksiyon tesisini genişletme, 

  -Plastik enjeksiyon tesisi verimliliğini artırma, 

  -Plastik enjeksiyon ürün maliyetlerini düşürme, 

  -Plastik enjeksiyon tesisini modernize etme, 

 kararı vermiş yatırımcılara A'dan Z'ye plastik enjeksiyon danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Plastik enjeksiyon işine yeni giren bir işletmeci eğer daha önceden sektörde tecrübesi yoksa dezavantajlıdır.Bina veya tesis kurulumundan , elektrik gücü kurulumuna, soğutma sistemi seçimi ve kurulumuna , kalıp imalatçısı seçimine, hammadde tedarikçilerini tanımaya, imalat maliyetlerini azaltıcı tedbirlere, rekabet tekniklerine, plastik enjeksiyon tesisi işletme tekniklerine, verimli plastik enjeksiyoncu personel adedine, fabrika içindeki maliyet azaltma ve işgücünü daha verimli kullanmaya yönelik değişikliklere ve yapılanmalara kadar pek çok konuda teknik ve piyasa bilgisine ve tecrübesine ulaşmak çoğu zaman kurulumun ilk yılının acemilik ve öğrenme dönemi olarak yaşanmasına sebebiyet verir. Dolayısiyle karlılıklar düşer.
 Bazı firmalar kurulumun ilk yılının getirdiği bu tarz yüklerle mücadele edemedikleri için işletmelerini kapatmaktadır. 

  Piyasada gerçekleştirdiğimiz birçok plastik enjeksiyon tesislerinin kurulumunun ve işletmesinin, plastik enjeksiyon personeli eğitimi ve yetiştirmenin verdiği tecrübe ve güvenle yeni plastik enjeksiyon tesisi yatırımı yapmak isteyen, tesisini geliştirmek, plastik enjeksiyon tesis verimliliğini artırmak, plastik enjeksiyon ürün maliyetlerini azaltmak isteyen işletmecilere A'dan Z'ye plastik enjeksiyon danışmanlığı hizmeti veriyoruz.Plastik enjeksiyon tesisi ilk kurulumun yükünü müşterilerimizin sırtından kaldırıyor ve riskleri minimuma indiriyoruz.
  Plastik enjeksiyon danışmanlık hizmetimiz ve elemanlarına verdiğimiz eğitimler sonucunda firma hangi ürün için ne tarz makine alınır, hangi kapasitede elektrik gücü kurulur, hangi kapasitede ve tipte soğutma gücü kurulur, plastik enjeksiyon tesisi içi yapı verimliliği artıracak şekilde nasıl dizayn edilir, plastik enjeksiyonda kullanılan ve tesis verimliliğini artıran yardımcı makineler nelerdir ve hesaplı bir şekilde nereden temin edilir veya imal ettirilir, plastik hammadde nereden güvenilerek alınır, plastik hammaddenin kalitesi nasıl anlaşılır, tesis içinde üretim verimliliği nasıl artırılır, minimum eleman kullanarak imalat nasıl optimize edilir, plastik enjeksiyon ürün maliyetleri nasıl düşürülür, ürün hataları ve sorunları nasıl giderilir, sık karşılaşılan makina arızalarına çözümler nelerdir, periyodik makina bakımı için yapılacaklar nelerdir, üründe meydana gelen imalat problemleri nelerden kaynaklanır, kötü hammadde nasıl ıslah edilir , ürünlerin zayıf noktaları nasıl bertaraf edilir, plastik enjeksiyon işinde maliyet kalemleri ve bunların ürün maliyeti üzerindeki dağılımı nedir, enjeksiyon süreleri nasıl optimize edilir, hangi kalıp ve makine kombinasyonları verimli çalışır gibi pek çok konuda teknik ve finansal bilgi sahibi olmakla kalmaz kendisine yeterli bir işletme haline gelir.