85 Çap Kapak

Features

ÜRÜN ADI: 85 ÇAP BASKILI VE BASKISIZ KAPAK
KÖKENİ POLİPROPLEN (PP)
ÜRÜN RENGİ FARKLI RENKLER (BASKILI VE BASKISIZ)
TEKNİK ÖZELLİKLER ÜRÜN DIŞ ÇAP 85,00 mm +/-0,1mm
ÜRÜN İÇ ÇAP 81,50 mm +/-0,5mm
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 21,75 mm +/-0,5mm
ÜRÜN AĞIRLIĞI 13,00 gr. +/- 0,4 gr.
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER Ambalajda mikrobiyal bir bulaşma olmamalıdır. Mezofilik aerop bakteri, Toplam koliform bak E.Coli içermemeli
AMBALAJ İç ambalaj (PE torba) ve dış ambalaj (koli). * Birincil ambalajlar dış kolisi sağlam, yabancı madde girişine izin vermeyecek şekilde kapalı gelmelidir.  
TESLİMAT YÖNTEMİ-TAŞIMA YÖNTEMİ Araç temiz, kokusuz, nem geçirgenliği olmayacak.
DEPOLAMA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Kullanımına kadar orijinal ambalajında, ortam sıcaklığında, ıslak, nemli ve direk güneş ışığı olmayan ortamda depolanır. 
GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİLİ KABUL KRİTERİ Gıda ile temas eden iç amablaj olarak kullanılan malzemeler için gıdaya uygunluk belgesi(migrasyon analizi) istenir.                                                                                                                                                       * İç ambalaj, TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ'e (TEBLİĞ NO: 2013/34) uygun olmalıdır.                                                                                                       * İç ambalaj, Türk Gıda Kodeksi'nin;TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞ'e (TEBLİĞ NO: 2013/35) uygun olmalıdır.                                                                                                                                                  * Ambalaj kaynaklı herhangi bir müşteri şikayetinde oluşan zarar tedarikçi firmaya faturalanır.
ÜRETİM YÖNTEMİ Enjeksiyon baskı  
TEDARİKÇİ TETKİKİ  * Firmamız, tedarikçide, ISO 9000 Kalite Yönetimi ve HACCP/ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin temel unsurlarının varlığını incelemek üzere tedarikçi tetkiki gerçekleştirebilir.                                                                                 * Uygunsuzluk bulunması durumunda tedarikçiden iyileştirme (düzeltici-önleyici faaliyet) planı talep edilir ve etkinliği kontrol edilir.